Aanvraag dagvergunning.


Een bestaand lid kan een dagvergunning aanvragen voor een gastvisser, zijnde ieder
persoon met een geldige Vispas, maar zonder lidmaatschap van
Hengelsportvereniging De Vriendenkring Heumen-Malden. De dagvergunning kan
alleen voor een vastgestelde datum worden aangevraagd.


Uitgifte van de dagvergunning.
Het bestuur van HSV De Vriendenkring geeft een dagvergunning uit, tenzij er
zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. De dagvergunning wordt, na
betaling, verzonden aan het bestaande lid. Betaling kan uitsluitend middels
bankoverschrijving. Het bestaande lid dient ervoor te zorgen dat de gastvisser de
dagvergunning bij zich heeft tijdens het vissen in de door de vereniging beheerde
viswateren.


Geldigheid.
De dagvergunning is uitsluitend geldig op de dag waarvoor hij is afgegeven. De
dagvergunning staat vissen toe in alle door de vereniging beheerde viswateren tussen
één uur voor en één uur na zonsopgang. Nachtvissen is niet toegestaan. Naast de
dagvergunning dient de gastvisser ook zijn/haar geldige Vispas bij zich te hebben.
Vissen zonder geldige dagvergunning wordt gelijk gesteld aan vissen zonder geldige
Vispas.


Aanvullende regels.
Voor het vissen in de door de vereniging beheerde viswateren gelden aanvullende
regels bovenop de landelijke regelgeving voor de Vispas. Gastvissers dienen zich aan
deze aanvullende regels te houden.


Verantwoordelijkheid.
Het bestaande lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de gastvisser en kan door
het bestuur ter verantwoording worden geroepen bij overtredingen door de gastvisser.


Uitzonderingen.
Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van de procedure en toch een
dagvergunning afgeven als zij geen problemen voorziet.
Evenzo kan het bestuur besluiten een dagvergunning te weigeren als de aanvraag
procedureel verloopt, maar het bestuur reden heeft om aan te nemen dat het gedrag
van de gastvisser tot problemen kan leiden (bijvoorbeeld door ervaringen uit het
verleden).
In beide gevallen beslissen tenminste twee leden van het dagelijks bestuur tezamen.

Mei 2016